woensdag, 27. juni 2012 - 18:17

Stuw Roode Haan in een uur gesloten

Veenendaal

Op woensdag oefende Waterschap Vallei & Eem de afsluiting van de stuw Roode Haan bij Veenendaal, samen met de Genie van de Landmacht.

De oefening leert dat vanaf het moment dat het benodigde materieel ter plekke is, de stuw binnen een uur gesloten kan worden. Dit is van belang bij een dreigende doorbraak van de Grebbedijk. De Slaperdijk moet dan overstroming van de Gelderse Vallei tot voorbij Amersfoort vertragen.

De Grebbedijk bij Wageningen is berekend op een hoogwater-situatie die zich eens in de 1250 jaar kan voordoen. Hiermee voldoet hij aan de wettelijke norm. De kans dat er ooit water tegen de Slaperdijk komt te staan is dus erg klein. Wat het waterschap betreft wordt de kans nog veel kleiner door de Grebbedijk verder te versterken in het kader van het Deltaprogramma. De provincies Gelderland en Utrecht delen die ambitie. De Slaperdijk behoudt dan vooral een belangrijke status vanuit cultuur-historisch en landschappelijk oogpunt.
Provincie:
Tag(s):