donderdag, 30. augustus 2012 - 15:59

Subsidie voor onderhoud korenmolens in gemeente

Zuidhorn

De Erfgoedinspectie heeft de gemeente Zuidhorn in 2011 benaderd om mee te werken aan de Erfgoed Monitor. De gemeente Zuidhorn is beoordeeld in hoeverre zij de Monumentenwet naleeft.

Uit het verschenen beoordelingsrapport van de Erfgoedinspectie blijkt dat de gemeente haar monumentenbeleid goed voor elkaar heeft.
De gemeente stelt alles in het werk om haar monumenten goed te onderhouden, daarvoor vraagt zij ook de nodige subsidies aan.

Zo heeft de gemeente recent voor de vier korenmolens de maximale onderhoudssubsidie gekregen op basis van het Besluit rijksregeling instandhouding monumenten (Brim). Het gaat om de molens in Grijpskerk (De Kievit), Noordhorn (De Fortuin) en Oldehove (De Aeolus en De Leeuw).

Op het gebied van archeologiebeleid kan de gemeente nog verbeteringen aanbrengen volgens de Erfgoedinspectie. De gemeente heeft hierop samen met de andere gemeenten in het Westerkwartier actie ondernomen. De vier gemeenten gaan gezamenlijk het archeologie- en cultuurhistorisch beleid ontwikkelen. Naar verwachting is dit beleid in het voorjaar van 2013 gereed.
Provincie:
Tag(s):