woensdag, 7. november 2012 - 21:12

Subsidie voor Voedselbank Zuidoost-Drenthe

Emmen

De gemeente Emmen heeft stichting Voedselbank Zuidoost-Drenthe een subsidie van € 12.500,- per jaar toegekend voor de jaren 2012 en 2013. Het geld wordt gebruikt als gedeeltelijke bekostiging van de bedrijfsvoeringskosten, om de werkzaamheden de komende jaren voort te zetten en het bereik van de doelgroep te vergroten.

De Voedselbank Zuidoost-Drenthe biedt hulp aan mensen en gezinnen die door uiteenlopende oorzaken in ernstige financiële problemen verkeren, door voedselpakketten beschikbaar te stellen, begeleiding en voorlichting te geven en mensen te wijzen op wettelijke regelingen die er zijn met betrekking tot hulpverlening. Ook helpen ze de verspilling van voedsel door de industrie te beperken door voedsel toch een bestemming te geven. Bijvoorbeeld als er op een bepaald moment te veel is geproduceerd, of voedsel niet verkocht kan worden omdat de verpakking een verkeerde codering bevat of beschadigd is. In de gemeente Emmen maken 420 huishoudens gebruik van de voedselbank.
Provincie:
Tag(s):