maandag, 17. december 2012 - 16:12

Tandarts afgelopen jaar ruim 10% duurder geworden

Amsterdam

De tweede marktscan mondzorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevestigt het beeld dat in juni voor de politiek de reden was om het experiment met vrije prijzen in deze sector te stoppen.

Vergeleken met 2011 stegen de tarieven in 2012 gemiddeld met 10,7 procent, zijn er minder contracten tussen verzekeraars en mondzorgaanbieders en zijn consumenten iets minder tevreden over de mondzorg.

De prijsstijging verschilt per behandeling. Zo bleef de prijsstijging bij de periodieke controle beperkt met 3,2%. Als er geen vrije prijzen waren geweest zou de NZa de prijzen 2011 met 3,31% indexeren. Zo bekeken is de periodieke controle zelfs iets goedkoper geworden.

De prijzen van de meest voorkomende beugelbehandelingen bleven gelijk of werden lager in 2012. Wie voor een wortelkanaalbehandeling of vulling naar de tandarts ging was duurder uit, een eenvlaksvulling werd 21,8% duurder, een volledige wortelkanaalbehandeling 40,6%.

Uit het consumentenonderzoek in de marktscan blijkt dat meer mensen overwogen om te wisselen van tandarts, orthodontist, tandprotheticus of mondhygiënist. Ook geven consumenten aan minder tevreden te zijn over de informatie die ze hebben om een aanbieder te kiezen. De toegankelijkheid en wachttijden voor mondzorg bleven gelijk.

Vergeleken met juni is het aantal contracten tussen verzekeraars en mondzorgaanbieders niet veel hoger geworden. Wel zijn er meer kwaliteitsafspraken gemaakt.

Om ook in 2013 bij vaste tarieven ruimte te geven aan mondzorgaanbieders en verzekeraars om afspraken te maken over kwaliteit en service, zijn er zogenaamde max-max tarieven ingevoerd. Daarbij kan een hoger tarief worden afgesproken bij meer service en kwaliteit. Voor de consument wordt de behandeling dan niet duurder. De NZa heeft de nieuwe tarieven in november gepubliceerd.
Provincie:
Tag(s):