vrijdag, 23. maart 2012 - 18:22

Teeven: TBS-systeem effectief

Den Haag

De recidive onder ex-tbsgestelden blijft sinds de invoering van het systeem dalen, het beleid ten aanzien van de weigerende observandi begint zijn vruchten af te werpen en de productie van het Pieter Baan Centrum is weer op peil. Dat schrijft staatssecretaris Teeven aan de Kamer in zijn brief over de ontwikkelingen en vorderingen op het gebied van de tbs-maatregel.

De uitgangspunten, veiliger en doelmatiger, zoals verwoord in het regeerakkoord worden hierin voortgezet. De aanhoudende daling van de recidive onder voormalig tbs-gestelden geeft aan dat het systeem effectief.

Teeven vindt het belangrijk dat de rechter zich een zo volledig mogelijk beeld kan vormen van de strafbare feiten en van de persoonlijkheid van de verdachte, ook als die weigert mee te werken aan onderzoek pro justitia. Om het weigeren van medewerking verder te ontmoedigen wil Teeven de rapporteurs van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie de beschikking geven over documenten en rapporten van andere instanties, bijvoorbeeld over (civiele) psychiatrische ziekenhuisopnames in het verleden.

In 2011 is de regeling ‘Eén jaar geen verlof na ongeoorloofde afwezigheid’ bij 17 tbs-gestelden toegepast. De tbs-gestelden verblijvend op een longstay-afdeling komen per 1 april 2012 niet meer in aanmerking voor begeleid verlof, tenzij door onafhankelijke gedragskundigen is vastgesteld dat zij vooral zorg nodig hebben in combinatie met een lage behoefte aan structurerende beveiliging. Deze versobering vergroot de veiligheid in de samenleving.
Provincie:
Tag(s):