vrijdag, 22. juni 2012 - 9:48

'Tekort aan inspecteurs arbeidsinspectie'

Den Haag

Nederland heeft onvoldoende inspecteurs bij de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie. En daarmee negeert de dienst belangrijke internationale verdragen. Dat stellen de drie Nederlandse vakcentrales FNV, CNV en MHP in een brief aan de International Labour Organisation (ILO).

De vakcentrales zeggen dat er slechts één arbeidsinspecteur per 30.000 werknemers is in ons land, terwijl de internationale norm 1 op 10.000 is. Gemiddeld krijgt een bedrijf in Nederland één keer in de 46 jaar bezoek van een arbeidsinspecteur. Het overgrote deel van de bedrijven wordt dus nooit gecontroleerd.

De vakcentrales hopen dat de ILO hun klacht gegrond verklaart en de Nederlandse overheid op de vingers tikt. “Dit kan gewoon niet langer zo. Het tekort aan inspecteurs heeft enorme negatieve gevolgen voor onder meer de handhaving, de dienstverlening en het kennisniveau in ons land. De werkdruk voor de inspecteurs is nu veel te hoog, waardoor ze hun werk minder goed kunnen doen en controles onvoldoende worden gedaan of zelfs geschrapt. De veiligheid van een werknemer moet ten allen tijde gegarandeerd zijn”, zegt FNV-voorzitter Agnes Jongerius.
Provincie:
Tag(s):