vrijdag, 11. mei 2012 - 17:24

Termijn wachtgeld politici en bestuurders wordt ingekort

Den Haag

De wachtgeldregeling voor politici en bestuurders wordt met 10 maanden ingekort. Dit heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag bekendgemaakt.

De huidige maximumduur van 4 jaar voor het krijgen van wachtgeld wordt bekort tot de maximale uitkeringsduur op grond van de Werkloosheidswet (WW). Op grond van de WW kan iemand maximaal 3 jaar en 2 maanden een uitkering krijgen.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vrijdag besloten tot deze verkorting van de uitkeringsduur.

Bijdrage loonmatiging
Het kabinet is van mening dat ook de nu zittende politieke ambtsdragers een bijdrage moeten leveren aan de loonmatigingsmaatregelen uit het 'lenteakkoord'.

De kortere wachtgeldregeling geldt voor:
-leden van de Tweede Kamer
-de voorzitter van de Eerste Kamer
-de Nationale Ombudsman
-de Commissarissen van de Koningin
-gedeputeerden
-burgemeesters
-wethouders
-leden van het dagelijks bestuur van deelgemeenten
-voorzitters en dagelijks bestuursleden van Waterschappen en
-de Rijksvertegenwoordiger voor Caribisch Nederland

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor spoedadvies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
Provincie:
Tag(s):