vrijdag, 14. december 2012 - 11:16

Termijnen inspecties kinderopvang verkort

Den Haag

Minister Asscher scherpt vanaf 1 januari 2013 het toezicht op de kinderopvang door de GGD aan. De GGD inspecteert namens de gemeenten de kinderopvangorganisaties. De aanscherpingen zorgen ervoor dat een gemeente sneller actie kan ondernemen na een GGD-inspectie.

Zo moet de gemeente binnen zes weken na het inspectiebezoek het inspectierapport aan de organisatie sturen. Nu mag de GGD eerst het onderzoek afronden, wat enkele weken kan duren, en stuurt de GGD dan binnen zes weken de bevindingen aan de gemeente. Ook zal de GGD onderzoek verrichten naar de negatieve signalen die de oudercommissie doorgeeft. Hierdoor wordt de betrokkenheid van ouders bij de GGD-inspecties vergroot.

Als de kinderopvangorganisatie heeft gereageerd op de bevindingen van de GGD, maakt de GGD binnen één week een definitief rapport op. Nu is de termijn hiervoor nog twee weken. Vanaf 1 juli 2013 wordt een ondernemer na een nader onderzoek niet meer in de gelegenheid gesteld opnieuw een reactie te geven. De organisatie heeft immers al de mogelijkheid gehad te reageren op de eerdere bevindingen.
Provincie:
Tag(s):