dinsdag, 20. november 2012 - 17:25

Terschellingers zagen eigen naaldhout voor de kachel

Terschelling

Terschellingers kunnen jaarlijks bij Staatsbosbeheer terecht voor hun brandhout. ‘Dit jaar kon men zich inschrijven voor eiken- en beukenhout, boomsoorten die op het eiland schaars zijn’, meldt Staatsbosbeheer dinsdag.

1200 kuub bijgroei
Op Terschelling staat ongeveer zeshonderd hectare bos, voornamelijk naaldhout. Jaarlijks groeit er 2 m3 hout per hectare bij. Dit levert een totale bijgroei van zo'n 1.200 m3 op. Hiervan zagen de eilanders 400 m3 en via machinale houtoogst verkoopt Staatsbosbeheer ongeveer 500 m3 per jaar. Het areaal bos op Terschelling groeit dus nog steeds.

Loofhout en dennenhout
In de afgelopen vijf jaar tijd is aan ruim 100 geïnteresseerden loofhout geleverd. Dit jaar kon men zich opnieuw inschrijven voor eiken- en beukenhout, wat een lijst van 214 geïnteresseerden opleverde.

Behalve loofhout wordt er jaarlijks ook een flinke hoeveelheid dennenhout gezaagd voor de eilander kachels. Dennen zijn op het eiland ruim beschikbaar, waardoor voor iedereen 10 m3 hout beschikbaar is.

Brandsingels
Met het zagen van de dennen helpen de eilanders Staatsbosbeheer bij de omvorming van naaldbos naar een meer gemengd bos met zowel loof- als naaldbomen. Ook worden zogenaamde brandsingels breder gemaakt, die het vuur bij een mogelijke bosbrand tijdelijk tegen moeten houden.
Provincie:
Tag(s):