woensdag, 11. januari 2012 - 17:34 Update: 08-07-2014 0:55

Teveel extra toegediende zuurstof kan schadelijk zijn

Amsterdam

Patiënten met kortademigheid of een laag zuurstofgehalte krijgen in de ambulance en het ziekenhuis vaak standaard extra zuurstof toegediend. ‘In veel gevallen kan dit schadelijk zijn voor de patiënt en zelfs extra sterfgevallen tot gevolg hebben’, meldt het Vumc woensdag.

Onderzoek
Artsen van de afdeling interne geneeskunde van VUmc deden onderzoek naar het toedienen van extra zuurstof en publiceren vandaag hun bevindingen als online-publicatie in het Amerikaanse tijdschrift Archives of Internal Medicine.

Hoge dosis
De auteurs hebben de volledige literatuur over de effecten van zuurstof vanaf begin jaren '60 tot nu op een rij gezet en ontdekten daarin een heel consistent patroon: patiënten die een hoge dosis zuurstof toegediend krijgen, hebben een groter risico op complicaties en overlijden.

Hartinfarct en reanimatie
De schadelijke effecten zijn het duidelijkst aangetoond bij patiënten met een hartinfarct en bij mensen die gereanimeerd moeten worden. Maar ook bij een herseninfarct en acute ontsporing van een chronische longziekte is teveel zuurstof vrijwel zeker schadelijk.

Minder zuurstof toedienen
De bevindingen van deze VUmc-artsen waren voor het Amerikaanse tijdschrift aanleiding om vrijwel direct tot publicatie over te gaan. Intussen hebben de auteurs vervolgonderzoek opgezet. Wel pleiten zij er voor om al direct veel voorzichtiger te zijn met het toedienen van extra zuurstof. Dus minder te geven dan nu gebruikelijk is.
Categorie:
Tag(s):