woensdag, 21. november 2012 - 14:01

Thermphos International BV door rechter failliet verklaard

De rechtbank Breda heeft woensdagochtend het faillissement uitgesproken van Thermphos International BV, statutair gevestigd te Vlissingen. 'De eerder verleende voorlopige surseance van betaling is ingetrokken', meldt de rechtbank woensdag.

Het faillissement volgt op het verzoek van de bewindvoerders.

Voor Thermphos is een zogenoemde afkoelingsperiode gelast voor de duur van twee maanden. In deze periode kunnen onder andere pand- en hypotheekhouders hun rechten niet uitoefenen en kunnen derden geen goederen opeisen van dit bedrijf behalve als de rechter-commissaris daarvoor een machtiging zou verlenen. Hierdoor hebben de curatoren onder meer de gelegenheid om de boedel te inventariseren en om orde op zaken te stellen.

Van de drie eerdere bewindvoerders zijn mr. S.M.W.L. van Boven te Middelburg en mr. R. van den Bos te Breda tot curatoren benoemd. Tevens is tot curator benoemd mr. F.T. Hiemstra te Middelburg. Mr. F.H.E. Boerma is benoemd tot rechter-commissaris.
Provincie:
Tag(s):