woensdag, 30. mei 2012 - 8:09

TLN en EVO: Eindelijk definitief besluit subsidie voor schone vrachtauto’s

Zoetermeer

Er komt een subsidie voor de aanschaf van schone Euro-VI motoren voor vrachtauto’s. Dit besluit heeft staatssecretaris Atsma vandaag bekendgemaakt.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn blij dat de staatssecretaris definitief de knoop heeft doorgehakt. Hiermee komt een einde aan een periode van onzekerheid voor vervoerders en verladers. Omdat de regeling pas officieel van kracht is als deze in de Staatscourant wordt gepubliceerd, adviseren TLN en EVO ondernemers om tot die tijd te wachten met het op kenteken laten zetten van de nieuwe voertuigen.

Om de vergroening van het wegvervoer te ondersteunen, heeft het Kabinet samen met het betrokken bedrijfsleven, waaronder vervoerders en verladers, in 2008 afspraken gemaakt over een subsidieregeling voor de aanschaf van nieuwe schone Euro-VI motoren. Afgelopen tijd was echter onzeker of de regeling er zou komen of niet. TLN en EVO waren verbolgen over deze verrassende ommezwaai van de politiek. Er waren immers heldere afspraken gemaakt met het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Veel ondernemers die in de verwachting waren dat de regeling er zou komen en reeds Euro-VI vrachtauto’s hadden aangeschaft, verkeerden hierdoor in onzekerheid.

Inhoud van de regeling
Dankzij een intensieve lobby en aandringen van TLN en EVO — samen ook met de BOVAG en RAI Vereniging - komt vandaag eindelijk een einde aan deze onzekerheid. Atsma trekt in totaal 39 miljoen euro uit voor de subsidieregeling. Ondernemers kunnen per nieuw aangeschaft voertuig tot maximaal 4.500 euro aan subsidie ontvangen. De regeling gaat met terugwerkende kracht in voor vrachtauto’s die vanaf 1 maart 2012 op kenteken zijn gezet.

Op kenteken zetten
Ondernemers kunnen een beroep doen op de subsidie als de regeling officieel is gepubliceerd in de Staatscourant. Dat zal naar verwachting binnen enkele weken het geval zijn. TLN en EVO adviseren vervoerders daarom om tot die tijd te wachten met het op kenteken laten zetten van Euro VI voertuigen.
Provincie:
Tag(s):