zaterdag, 24. november 2012 - 10:45

TLN: Geen bezuinigingen op Inspectiedienst

Zoetermeer

Transport en Logistiek Nederland (TLN) wil dat minister Schultz niet verder gaat bezuinigen op de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Sterker nog, TLN wil dat de inspectie meer capaciteit krijgt om een eerlijk functioneren van de transportmarkt te waarborgen.

Deze oproep doet TLN voorzitter Alexander Sakkers vandaag tijdens het TLN jaarcongres in de Efteling. TLN roept de minister daarom op om op korte termijn met TLN, de ILT, Arbeidsinspectie en de sociale partners om tafel te gaan om het onderwerp ‘Handhaving in de transportsector’ te bespreken.

Bezuinigingen slecht voor werking transportsector

Minister Schultz zal de komende regeerperiode wederom ruim 2 miljoen euro moeten bezuinigen op de ILT. Het aantal arbeidsplaatsen zal hierdoor flink worden ingekrompen. Volgens TLN zijn er straks nog nauwelijks inspecteurs beschikbaar die de enorme nationale en internationale stromen vrachtverkeer kunnen controleren. Vervoerders uit binnen- en buitenland krijgen daardoor te veel ruimte om de regels te overtreden waardoor de goedwillende ondernemers in de verdrukking raken. Sakkers: “Er dreigen wildwestpraktijken te ontstaan.” Volgens TLN komt zowel de concurrentieverhouding, als de veiligheid voor mens en omgeving steeds verder onder druk te staan.

Europese regelgeving

In Europa zijn duidelijke afspraken gemaakt over onderwerpen als rij- en rusttijden, cabotage, opleidingen, vervoer van gevaarlijke stoffen etcetera. Volgens TLN is het cruciaal dat in een EU markt met open grenzen, deze regels worden nageleefd. Zeker in deze tijden van crisis, is de impact van concurrentievervalsing zeer groot.

Verwachting is dat de vervoersstromen door Nederland en Europa uiteindelijk alleen maar zullen groeien. Hierdoor worden controles door inspectiediensten voor een goed werkende markt — een zogenaamd level playing field - steeds belangrijker. Sakkers: “Met dit gegeven moet er daarom juist eerder geld bij komen voor inspectiediensten, dan dat er gekort wordt. Hoe ver moeten inspectiediensten worden uitgekleed?”. TLN vindt dat die grens in Nederland, maar zeker ook in heel Europa, is overschreden. Sakkers: “In Europa moeten we er samen voor zorgen dat de regels die we met elkaar hebben afgesproken, ook worden nageleefd en de goede ondernemers ruimte krijgen om eerlijk te ondernemen.”
Provincie:
Tag(s):