woensdag, 24. oktober 2012 - 8:30

TLN pleit voor onderzoek en maatregelen tegen misstanden in vervoer

Transport en Logistiek Nederland (TLN) pleit voor een onderzoek die de omvang van misstanden in de Europese transportmarkt en werking van wet en regels beter in kaart moet brengen. Ook wil TLN dat Nederland en Brussel maatregelen nemen voor meer uniform toezicht en handhaving om overtredingen beter te bestrijden en te voorkomen.

Deze oproep doet TLN woensdag in een petitie aan de Tweede Kamer.
Volgens TLN moeten bedrijven in de sector transport en logistiek die de regels aan hun laars lappen hard worden aangepakt. ‘We lopen in Europa het risico dat als gevolg van deze misstanden, de veiligheid van mens, omgeving en het verkeer in gevaar komt en het voortbestaan van veel bedrijven wordt bedreigd’, aldus TLN voorzitter Alexander Sakkers.

De markt van transport en logistiek wordt steeds meer internationaal.
Bijna alle wet- en regelgeving voor deze sector wordt dan ook in Brussel bepaald. Deze spelregels moeten zorgen voor eerlijke concurrentie tussen alle bedrijven in Europa. Te vaak worden deze regels echter door de verschillende lidstaten verschillend uitgelegd. Ook zijn er grote verschillen tussen de manieren waarop de naleving wordt gecontroleerd en overtredingen worden bestraft. Vaak is van controle zelfs nauwelijks sprake zodat kwaadwillenden de ruimte krijgen om de regels aan hun laars te lappen. ‘Dit moet stoppen’, aldus Alexander Sakkers.

Onderzoek omvang misstanden in de sector
TLN wil een bijdrage leveren om de ontwikkeling van een ‘eerlijke’ transportmarkt te bevorderen, maar kan dit niet alleen. Met die reden wordt vandaag een petitie aan de Voorzitter van de Vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Milieu aangeboden waarin om een onafhankelijk onderzoek naar de werking van de huidige Europese wet- en regelgeving voor de transportsector in Nederland en de rest van Europa wordt gepleit. Hierbij moet worden onderzocht in welke mate Europese wettelijke verplichtingen op bijvoorbeeld het gebied van de toegang tot de markt, sabotage, regels over rij- en rusttijden, opleidingseisen voor chauffeurs en eisen die worden gesteld aan het vervoer van gevaarlijke stoffen, niet worden nageleefd;

Effectieve Europese regels en scherpere handhaving

TLN wil dat in dit onderzoek wordt meegenomen of deze Europese wet — en regelgeving en met name de toepassing daarvan in de praktijk, nog wel voldoende garanties geeft voor het goed, eerlijk en veilig functioneren van de transportsector in Nederland en Europa. Hierbij dient dan ook de totale keten van verzender tot ontvanger, betrokken te worden;

Ook pleit TLN er voor dat er meer prioriteit wordt gegeven aan uniforme en verscherpte — Europese - handhaving en sanctionering op de Europese wet- en regelgeving in Nederland en de rest van Europa. Tot slot pleit TLN er voor dat Brussel nader onderzoek doet naar berichtgeving rondom vervalste opleidingsdocumenten.

Petitieaanbieding
De petitieaanbieding vindt woensdag om 11:15 plaats in Den Haag.
Algemeen voorzitter Alexander Sakkers zal namens TLN de petitie aanbieden aan de Voorzitter van de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu, de heer Paulus Janssen.
Provincie:
Tag(s):