woensdag, 2. mei 2012 - 9:48 Update: 08-07-2014 0:52

TLN: Transportsector in zwaar weer

In het eerste kwartaal van 2012 zet de verslechtering van de economische situatie in de transportsector door. Dit blijkt uit de conjunctuurenquête van het eerste kwartaal 2012 van Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Hoge brandstofprijzen, een dalende vraag naar vervoer en toenemende internationale concurrentie zitten herstel van de sector in de weg. Bedrijvigheid, omzet en winst liggen op het laagste niveau in twee jaar. TLN signaleert een sterke stijging van het aantal faillissementen en bedrijfsbeëindigingen. ‘Het belang van rigoureuze maatregelen die het economisch vertrouwen en herstel stimuleren, was de laatste jaren nog nooit zo hoog’, aldus TLN voorzitter Alexander Sakkers.

Hoge brandstofprijzen
Voor een transportbedrijf is de kostenpost brandstof ongeveer 30% van de totale kosten. Sinds januari 2009 is de dieselprijs met zo’n 56% gestegen. Ondanks het gebruik van brandstofclausules, lukt het 90% van alle ondernemers niet om de gestegen kosten volledig door te berekenen aan hun opdrachtgever.

Zelfs 20% van de ondernemers lukt het in zijn geheel niet om de extra kosten bij de opdrachtgever te verhalen en draait zelf op de voor de gestegen lasten. Met name kleine transportondernemers lijken hier de dupe van te zijn. TLN maakt zich grote zorgen over deze ontwikkeling en dringt er bij verladers op aan om haar verantwoordelijkheid te nemen en om contractuele verplichtingen na te komen.

Lagere bedrijvigheid en omzet
Vooral op de binnenlandse markt zien vervoerders dat de bedrijvigheid terugloopt omdat consumenten minder besteden. Maar liefst 43% van alle ondernemers meldt een lagere bedrijvigheid ten opzichte van hetzelfde kwartaal 2011. In lijn met deze daling is de omzet over het eerste kwartaal van 2012 met 3.7% teruggelopen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral kleine transportondernemers hebben het zwaar en zien hun omzet met gemiddeld 6.5% teruglopen. ‘Deze bedrijven hebben inmiddels ‘nauwelijks nog vet op de botten’ om de crisis nog langer te doorstaan’, aldus TLN.

Prijzen staan onder druk
Al sinds de start van de (vorige) economische crisis eind 2008, staan de vrachtprijzen en daarmee de winst onder druk. Dit komt mede door de afnemende vervoersvraag en overcapaciteit. Er wordt over het algemeen niet of nauwelijks winst in de sector gemaakt.

Ook de toenemende internationale concurrentie drukt de vrachtprijzen. Veel ondernemers maken zich zorgen over het aandeel binnenlands vervoer dat in Nederland door goedkope buitenlandse chauffeurs wordt gedaan, het zogenaamde cabotage. TLN herkent deze zorg zeer en benadrukt dat voor cabotage heldere Europese regels zijn en op naleving scherp moet worden toegezien. Als vervoerders de regels overtreden moet dat worden aangepakt. Alleen hierdoor is concurrentievervalsing te voorkomen.

Flinke toename faillissementen en beëindigingen

De slechte prestaties van de sector heeft grote gevolgen. Het aantal failliete transportbedrijven in het 1e kwartaal 2012 is vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar met 48% extreem gestegen, namelijk van 44 naar 65. De stijging blijkt uit cijfers van kredietbeoordelaar Graydon. Hiermee ligt het aantal faillissementen van transportbedrijven ver boven de landelijke stijging van 21%. Ook het aantal transport bedrijfsbeëindigingen is met een toename van 15% fors (van 135 naar 155). ‘Als er niets gaat veranderen, is het wachten totdat er meer bedrijven omvallen’, aldus TLN.

Het is uit nationaal economisch oogpunt van groot belang dat het demissionair kabinet de afgesproken bezuinigingsmaatregelen snel gaat uitvoeren, zodat het vertrouwen in onze markt als wel de economische groei herstelt.
Categorie:
Tag(s):