dinsdag, 31. januari 2012 - 14:51

Toename aantal woning inbraken in Brabant-Noord

De politie Brabant-Noord maakt zich ernstig zorgen over het stijgende aantal woninginbraken. In het jaar 2011 is het aantal woninginbraken weer toegenomen. Veel burgers laten nog te vaak hun woning niet goed afgesloten achter of het is duidelijk te zien dat men niet thuis is.

Dat is gebleken bij de controles die in 2011 gehouden zijn in het kader van 'Samen tegen inbrekers'. Samen met politiemensen surveilleerden burgervrijwilligers en medewerkers van de gemeente te voet, met de auto en op de fiets door de wijk. Zij zijn dan zowel opvallend als onopvallend aanwezig. Hun primaire taak was het signaleren van inbraakgevoelige situaties bij woningen en het aanpakken van verdachte situaties. Er zijn voorbeelden te over waaruit bleek dat men, ook als men thuis was, niet in de gaten had dat er mensen in hun woning liepen. In deze gevallen waren het mensen die onderdeel uitmaakten van de controle.

Het cijfer van 2011 is het hoogste cijfer van de afgelopen negen jaar. Ook belangrijk is het melden van verdachte situaties. Wij willen dat de burgers alles melden, waarvan zij denken dat het niet in het normale straatbeeld thuishoort. Daar kan de politie dan op inspelen.
Provincie:
Tag(s):