maandag, 10. september 2012 - 16:18

Toename fraude recepten voor medicijnen

Den Haag

De overkoepelende beroeps- en brancheorganisatie van apothekers de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) ziet de laatste weken een toename in het aantal vervalste recepten. Dit meldt de organisatie maandag.

Ook het dubieuze gedrag van zogenaamde ‘shoppers’ neemt zienderogen toe. Dit beeld wordt bevestigd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

‘Instanyl shopper’
Bij ‘shopgedrag’ is sprake van het onterecht aanvragen van een recept in tegenstelling tot het vervalsen van een recept. Een recent voorbeeld is de receptenfraude met het opiummiddel Instanyl. Dit is een neusspray en kost per verpakking ongeveer 340 euro. De neusspray bevat het middel Fentanyl. Fentanyl is 100 maal krachtiger dan heroïne.

Instanyl shoppers ontfutselen bij artsen (vooral s’ avonds via huisartsenposten en spoedeisendehulpposten) recepten, met daarop het opiummiddel Instanyl, dat via de neus geïnhaleerd wordt.

Aangezien (dienst)apotheken niet altijd over medicatiehistorie en dossiergegevens van de patiënt beschikken, kan de apotheek niet zien of de patiënt al eerder bij een andere (dienst)apotheek de medicijnen heeft gehaald voor het onterecht verkregen recept. Inmiddels is gebleken dat deze Instanyl shoppers landelijk opereren.

Vervalst recept
Met een vervalst recept probeert de gebruiker bij een apotheek om verslavende middelen voor zichzelf of voor de verkoop aan derden te bemachtigen.

In feite gaat het hier om valsheid in geschrifte en deze vorm van fraude kan zich, naast de gevolgen voor de apotheker, ook doorvertalen naar gevolgen voor de verzekeraar. Hier zullen in een korte periode meerdere rekeningen voor hetzelfde middel binnenkomen.

De rol van de apotheker
De apotheker heeft een zorgplicht, maar geen afleverplicht. Indien de apotheker twijfelt over de legitimiteit van een recept, dan is het verstandig om te verifiëren wie hij voor zich heeft.

De apotheker heeft het recht om op dat moment een legitimatiebewijs te vragen, het BSN nummer te noteren en, waar nodig, contact op te nemen met de voorschrijver. Wordt het vermoeden van een vervalst recept bevestigd, dan meldt de apotheker dit aan de aanbieder van het recept.

Vervolgens doet de apotheker aangifte bij IGZ of bij de politie of laat de aanbieder direct door de politie aanhouden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft met de KNMP bovenstaande procedure in een protocol vastgelegd.
Provincie:
Tag(s):