woensdag, 14. november 2012 - 19:40 Update: 08-07-2014 0:45

Topinkomens aan banden

Topfunctionarissen in de (semi)publieke sector, waaronder de woningcorporaties, mogen vanaf 1 januari 2013 niet meer verdienen dan 130 procent van het salaris van een minister. Daarmee heeft de Eerste Kamer dinsdag unaniem ingestemd.

De betreffende Wet normering topinkomens (WNT) regelt het maximum inkomen van topfunctionarissen. Op andere werknemers in de (semi)publieke sector heeft de normering geen betrekking. De WNT regelt ook een maximum ontslagvergoeding van 75.000 euro en een verbod op bonussen, winstdelingen en andere vormen van variabele beloning.

Het maximum inkomen (130 procent van het ministersalaris) ligt op 187.340 euro salaris plus onkosten en pensioenbijdrage, samen 228.599 euro. De Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) wordt ingetrokken.

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kondigde ook reparatiewetgeving aan, naar aanleiding van verdergaande afspraken over dit onderwerp in het nieuwe regeerakkoord. In het regeerakkoord is afgesproken om het maximum inkomen in de (semi)publieke sector nog verder te verlagen tot maximaal 100 procent van het ministersalaris. Dat zal geregeld worden in een nieuwe wet. In die wet zal ook de groep die nu onder de WNT valt worden uitgebreid: niet alleen de bestuurders, maar alle functionarissen vallen er dan onder. Plasterk zal hierover eerst het gesprek met de sectoren aangaan.
Categorie:
Tag(s):