donderdag, 1. november 2012 - 22:51

'Topinkomens ontspringen de dans met nieuw regeerakkoord’

Eindhoven

Het zijn vooral de hoge inkomens die profiteren van het regeerakkoord, concludeert vergelijkingssite Geld.nl op basis van enkele berekeningen.

“Het effect van de inkomensafhankelijke zorgpremie wordt voor iemand met een topinkomen volledig teniet gedaan door het belastingvoordeel dat het verlagen van hoogste schrijf oplevert”, zegt Paul Huibers van Geld.nl. “Daarnaast valt het effect van de beperkte hypotheekrenteaftrek voor deze inkomens behoorlijk mee.”

Wie een inkomen heeft van een 200.000 euro of meer op jaarbasis, zal door de plannen in het regeerakkoord dat PvdA en VVD hebben gepresenteerd, fors minder inleveren dan iemand met een modaal (33.000 euro) of twee keer modaal inkomen, berekende Geld.nl. “De inkomensafhankelijke zorgpremie zorgt er weliswaar voor dat deze mensen ruim 4.000 euro meer kwijt zijn aan de zorgverzekering in 2014 dan nu het geval is, maar doordat de schijven voor de inkomensbelasting in 2014 ook worden aangepast, wordt dit effect voor hen ruimschoots gecompenseerd”, stelt Huibers. “De belastingdruk neemt namelijk voor hen eveneens met 4.000 euro af.”

Ook het effect van de hypotheekrenteaftrek is, volgens Huibers, voor de hoogste inkomens te verwaarlozen. Het tarief waartegen de hypotheekrente wordt afgetrokken, neemt vanaf 2014 jaarlijks met een 0,5 procent af tot aan 38 procent in 2026.

“Het mag duidelijk zijn dat de VVD in deze onderhandelingen als winnaar uit de bus is gekomen”, concludeert Huibers. “Hun achterban, waaronder traditioneel de hoogste inkomens, wordt nauwelijks geraakt door het regeerakkoord. Zij zijn dus eigenlijk spekkoper”.

Het zijn niet de topinkomens die geraakt worden door het nieuwe regeerakkoord. Ook lagere en modale inkomens komen er goed vanaf met dit nieuwe akkoord. Het zijn de Nederlanders die ongeveer 2 keer modaal verdienen die moet gaan betalen voor de plannen van dit nieuwe kabinet. “Het streven van de nieuwe regering om eerlijk te delen en samen bruggen te bouwen is dus voor één groep helaas niet waarheid”, stelt Huibers. “En dat juist de PvdA de topinkomens de dans laat ontspringen, is hoogst opvallend te noemen.”
Provincie:
Tag(s):