donderdag, 5. april 2012 - 9:33

Transportsector pakt malafide doorstarts zelf aan

Rijswijk

De transportsector in Nederland wordt jaarlijks geconfronteerd met een aantal malafide doorstarts. Dit zijn ondernemers die bewust op een faillissement hebben aangestuurd, om vervolgens met een schone lei weer een nieuwe onderneming op te starten.

Deze werkwijze is vaak illegaal en heeft een grote impact op het bedrijfsleven en de maatschappij. Om het aantal malafide doorstarts terug te dringen, hebben werkgevers en werknemers de handen ineen geslagen en de Stichting Malafide Doorstarters Transportsector (SAMDT) opgericht.

Een malafide doorstart heeft grote gevolgen. Zo worden achterstallige lonen en premies niet betaald, waardoor het sociale stelsel (pensioenen, verzekeringen etc.) wordt aangetast. Daarnaast worden openstaande rekeningen niet meer betaald, waardoor leveranciers met de kosten blijven zitten. Een malafide doorstart veroorzaakt daarmee grote maatschappelijke schade en is slecht voor het imago van de sector.

Curator en de rechter
In het faillissementsproces is de curator verantwoordelijk voor de correcte financiële en juridische afwikkeling. De curator beslist of een doorstart wel of niet mag plaatsvinden. Uiteindelijk is het aan de rechter om de doorstart goed te keuren. In de praktijk blijkt echter dat zowel de curator als de rechter vaak over onvoldoende informatie beschikken om een weloverwogen besluit te nemen of een doorstart mag plaatsvinden of niet. Hierdoor kan het voorkomen dat een doorstart wordt goedgekeurd, terwijl dit eigenlijk niet had mogen gebeuren.

SAMDT
Om er in geval van een beoogde doorstart voor te zorgen dat de betrokken curator en rechter zo goed mogelijk zijn geïnformeerd en daarmee het aantal malafide doorstarts terug te dringen, hebben werkgevers en werknemers de SAMDT opgericht. De SAMDT heeft als doel om met informatievoorziening, onderzoek en advies de bij een mogelijke doorstart betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen en malafide doorstarts daarmee te voorkomen. De SAMDT treedt op namens zowel de werkgevers, werknemers als namens de benadeelde partijen zoals leveranciers en pensioenfondsen.

Werkwijze SAMDT
Ondernemers die dreigen te worden benadeeld als gevolg van een mogelijke malafide doorstart, kunnen hiervan (anoniem) vanaf woensdag 11 april melding doen bij de SAMDT. Dit kan via de website of een speciaal telefoonnummer. De SAMDT staat onder leiding van voorzitter Ben Wigman en komt in actie als op basis van vooronderzoek vermoed wordt dat een faillissement onder verdachte omstandigheden heeft plaatsgevonden en/of er aanwijzingen zijn dat op een doorstart wordt aangestuurd.
Provincie:
Tag(s):