woensdag, 22. augustus 2012 - 9:07 Update: 08-07-2014 0:47

Transportsector ziet nauwelijks verbetering in tweede kwartaal

De transportsector in Nederland zag in het tweede kwartaal van 2012 nauwelijks verbetering ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Dat blijkt uit de conjunctuurenquête van Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Ook in het tweede kwartaal blijft het bedrijfsresultaat, het volume en de winst voor veel ondernemers slecht. Maar liefst de helft van alle transportondernemers maakt verlies of speelt quitte. Om de transportsector uit dit dal te helpen, ziet TLN een belangrijke taak weggelegd voor het nieuwe kabinet. ‘Geen lastenverzwaring, maar juist maatregelen die het consumentenvertrouwen in de economie helpen herstellen.’

Belangrijke rol nieuwe kabinet
In lijn met de economische groei van 0.2% van Nederland in het tweede kwartaal van dit jaar, laat ook de transportsector slechts een kleine verbetering zien. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is er echter sprake van een verdere verslechtering. TLN verwacht ook voor de rest van het jaar weinig tot geen herstel.

De transportsector is de graadmeter van de economie. Zolang de economie niet aantrekt en consumenten meer gaan besteden, blijven de resultaten van de sector slecht. “Herstel van consumentenbestedingen is cruciaal wil de transportsector uit dit dal klimmen. Maar dan moet het kabinet wel maatregelen nemen die helpen dit vertrouwen te herstellen en zich juist onthouden van lastenverzwaringen die de positie van ondernemers nog verder onder druk zet”, aldus TLN directeur Peter Sierat.

Hogere kosten en weinig winst
Sinds 2009 staan de prijzen van transport ernstig onder druk en valt de stijging van de vrachtprijs elk kwartaal in het niet vergeleken bij de stijging van de kostprijs. Hoewel het winstniveau dit kwartaal voor een aantal ondernemers iets hoger uitvalt, sluit slechts de helft van alle ondernemers het tweede kwartaal daadwerkelijk af met winst. Een kwart hoopt quitte te spelen en veertien procent houdt rekening met ‘rode’ cijfers.

Het tweede kwartaal wordt in het licht van de huidige economische situatie door ondernemers bestempeld als een middelmatig kwartaal. Maar eigenlijk gaat het door de bank genomen onverminderd slecht. Het derde kwartaal zal volgens ondernemers, net als het tweede, met de huidige economische problemen bij een groot aantal bedrijven binnen de transportsector weinig soelaas bieden.

Faillissementen en bedrijfsbeëindigingen
Het aantal faillissementen in het goederenvervoer over de weg in de periode januari t/m juni 2012, ligt op 90. Dit is een stijging van circa 6% ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van kredietbeoordelaar Graydon. Opvallend is dat ondanks de voortdurende crisis, er een daling is van het aantal bedrijfsbeëindigingen. Stond de teller over dezelfde periode vorig jaar nog op 211 bedrijven die hun activiteiten staakten, voor dit jaar zien we een daling van 4.3% naar 202 bedrijfsbeëindigingen. Volgens TLN is hier geen duidelijke verklaring voor te vinden.
Categorie:
Tag(s):