maandag, 2. juli 2012 - 16:24

Trillend gebouw Rijkswaterstaat niet verzakt

Utrecht

Sinds vrijdag 29 juni doet de Rijksgebouwendienst onderzoek naar de oorzaak van de trillingen in het kantoorgebouw Westraven van Rijkswaterstaat in Utrecht. 'Wij hebben geen verzakkingen geconstateerd', meldt de Rijksgebouwendienst (RGD) maandag.

De waterstanden, direct in de nabijheid van het pand, zijn gecontroleerd met behulp van peilbuizen. Ook is er gekeken naar verzakkingen en of er nu nog trillingen plaatsvinden in en om het gebouw. In het pand zijn trillingsmeters aangebracht.

Uit het onderzoek van de afgelopen dagen zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Zo bleek dat er geen abnormale grondwaterstanden zijn geweest.

Geen verzakkingen
Er zijn geen verzakkingen geconstateerd ten opzichte van een basismeetpunt in het gebouw en zijn er geen nieuwe trillingen waargenomen door de meetapparatuur. Ook de visuele inspecties die zijn uitgevoerd in het pand laten geen opmerkelijke punten zien.

'Op dit moment kunnen we nog geen conclusies trekken over een mogelijke oorzaak van de waargenomen trillingen. Daarom zal er nog verder onderzoek plaatsvinden', aldus de RGD.
Provincie:
Tag(s):