zaterdag, 22. september 2012 - 11:39

'Tuig was goed voorbereid, geweldadig en zocht bewust confrontatie'

Haren

Bij de persconferentie in de gemeente Haren waarbij burgemeester Bats, korpschef van politie de heer Dros en hoofdofficier van justitie de heer Schut aanwezig waren, blijkt hoe gigantisch de impact van het geweld van de afgelopen nacht is geweest op de relatief kleine gemeente Haren.

Relschoppers zeer gewelddadig, 30 gewonden

Burgemeester Bats vertelt over de vernielingen, plunderingen, brandstichtingen, geweld tegen politie en hulpverleners. De burgervader spreekt van ervaren tuig dat bewust de confrontatie gezocht heeft, zeer gewelddadig was en goed voorbereid. Uiteindelijk zijn er 30 gewonden gevallen. Zij hebben voornamelijk botbreuken, kneuzingen en hechtingen, maar er zijn geen zwaargewonden gevallen. Ook enkele politieagenten raakten lichtgewond.

Politie hield met alle scenario's rekening en zette 500 man in

De korpschef van politie meldt dat er met alle scenario's rekening is gehouden, ook met relschoppers. De social media werden geanalyseerd, er werd opgeroepen om niet naar Haren te komen en er is zelfs overleg geweest met Duitse collega's, die dit al vaker aan de hand hebben gehand. Nederland kent op dit gebied geen precedent en het was moeilijk in te schatten wat de politie kon verwachten. Maar de Mobiele Eenheid werd achter de hand gehouden. De Stationsstraat werd afgezet en er werd een mogelijkheid gecreëerd om naar een sportterrein uit te wijken.

Geweld tegen politie en hulpverleners extreem groot

Aan het begin van de avond nam het aantal nieuwsgierigen eerst af, om daarna na een uur flink toe te nemen en toen de sfeer abrupt omsloeg en grimmig werd ( er werd met glas en vuurwerk gegooid) besloot de politie in te grijpen.
Volgens korpschef Dros was het geweld tegen de politie en hulpverleners extreem groot. Er vonden vernielingen plaats, werden branden gesticht, met fietsen en stoeptegels en trottoirbanden gegooid en met hekken gesmeten.
Dros laat weten dat de ME zoiets nog niet eerder heeft meegemaakt en het een wonder is dat er niet meer agenten gewond zijn geraakt.

Aanhoudingen en snelrecht

Hoofdofficier van justitie Schut vertelt dat er 34 mensen zijn aangehouden voornamelijk voor openlijke geweldpleging. Het zijn jonge meerderjarigen, afkomstig uit het hele land. Een aantal van hen wordt vastgehouden tot de zitting plaatsvindt, anderen worden direct gedagvaard en er volgen boetes.
Er zal gebruik worden gemaakt van snelrecht.

De politie heeft een grootschalig onderzoek gestart waar 25 rechercheurs op zijn gezet om informatie te verzamelen, wat mogelijk nog tot nieuwe aanhoudingen zal leiden. De politie beschikt ook voor een grote hoeveelheid beeldmateriaal dat de politie zelf heeft gemaakt en zal worden geanalyseerd en zeker naar nieuwe aanhoudingen en strafrechtelijke vervolging leiden. Raddraaiers die nog niet zijn opgepakt kunnen zich beter uit zichzelf al melden, zo laat de politie weten.

Nieuw fenomeen
Korpschef Dros spreekt van nieuw fenomeen in deze zaak, namelijk de mobiliserende kracht van de nieuwe media. Er zal een stevige studie komen om te kijken hoe op dit nieuwe fenomeen geanticipeerd moet worden. Ook vindt hij dat iedereen, dat wil zeggen facebookgebruikers, politie , hulpverleners en media, aan een vorm van zelfreflectie moet doen en moet nadenken over de vraag: wat hadden we moeten doen om dit te voorkomen?

Schade
De omvang van de schade is nog niet bekend, wel is duidelijk dat de schade groot is. Er zijn winkelpuien, tuinen en auto's beschadigd. PvdA en VVD hebben al laten weten dat de relschoppers zelf moeten betalen voor de schade.
Provincie:
Tag(s):