maandag, 2. april 2012 - 20:19

Twee jaar gevangenisstraf geeist tegen bedrijfsadviseur

Amsterdam

Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de rechtbank Amsterdam een gevangenisstraf van twee jaar geëist tegen een 53-jarige bedrijfsadviseur uit Laren voor faillissementsfraude.

De verdachte adviseerde bedrijven in zwaar weer. Uit onderzoek door de FIOD is naar voren gekomen dat de verdachte bij vijf faillissementen de curator misleidde en bepaalde schuldeisers bevoordeelde. Steeds gingen de belangen van de personen die verdachten hadden ingehuurd, voor de belangen van andere schuldeisers. De schade voor benadeelde schuldeisers bedraagt ruim 6.700.000 euro.

De verdachte is een deskundige in het faillissementsrecht. De wijze waarop hij te werk ging was steeds in juridisch ogenschijnlijk legale constructies, waarbij volgens het Openbaar Ministerie een schijn werd opgehouden die de curatoren steeds op het verkeerde been zette, dus misleidde. De werkelijkheid achter de listige juridische constructies die hij opzette, waren zonder diepgaand onderzoek voor een curator niet te ontdekken. Er werden ook onjuistheden aan de curator verteld. Hierdoor kon de curator zijn werk niet goed kon doen. Hij kan zijn wettelijke taak slechts naar behoren uitoefenen als hij in staat wordt gesteld de feitelijke en juridische situatie bij een failliet bedrijf goed te onderzoeken, met kennisname van alle relevante feiten en omstandigheden.

"De verdachte heeft bewust en met inzet van al zijn deskundigheid de curatoren misleid. Dat is verwerpelijk en laakbaar" zei de officier van justitie vandaag op zitting: "Het bewust en systematisch, via ingewikkelde juridische constructies, de curatoren het zicht op de werkelijke verhoudingen en gebeurtenissen onthouden, is pure fraude". De faillissementswet is er niet voor niets, een curator wordt aangesteld om de belangen van schuldeisers zo goed mogelijk te vertegenwoordigen nadat een bedrijf in betalingsonmacht is geraakt. Dat wat er nog over is, moet zo eerlijk mogelijk onder alle schuldeisers worden verdeeld. Dus niet dat bepaalde schuldeisers meer krijgen dan andere: "De handelwijze van verdachte schaadt het vertrouwen in integer zakendoen" zei de officier van justitie: "Het wettelijk faillissementssysteem wordt ondermijnd, wat een ernstige zaak is in deze tijd waarin door de economische crisis vaker faillissementen voorkomen." Het Openbaar Ministerie vindt een gevangenisstraf van twee jaar op de plaats.

Verdachte heeft met zijn werkwijze goed verdiend. Er is een ontnemingsvordering op zitting aangekondigd.
Provincie:
Tag(s):