donderdag, 26. april 2012 - 20:56 Update: 08-07-2014 0:53

Twee keer zoveel vrouwen sterven bij acuut hartinfarct

Nieuw onderzoek wijst uit: twee keer zoveel vrouwen sterven bij acuut hartinfarct, eerste minuten van levensbelang.

Uit vergelijkend wetenschappelijk onderzoek van cardiologen uit ziekenhuizen met een dottercentrum uit Leiden (LUMC), Alkmaar (MCA) en Leeuwarden (MCL) blijkt dat vrouwen gemiddeld 17 minuten later behandeld worden in het ziekenhuis bij een acuut hartinfarct dan mannen. Mannelijke patiënten worden binnen 175 minuten na de eerste symptomen behandeld, vrouwelijke patiënten na 192 minuten. Het verschil zit in de periode van herkenning door de patiënt tot het eerste contact met hulpverleners.

Vrouwen blijken minder snel de huisarts of 112 bellen, omdat ze de symptomen minder goed herkennen. Door deze vertraging is onder vrouwen het sterftecijfer tweemaal zo hoog als onder mannen. In de eerste 7 dagen na het infarct overlijdt gemiddeld 3,0% van de mannelijke patiënten en 6,0% van de vrouwelijke patiënten. Binnen een jaar na het infarct overlijdt 6,6% van het aantal mannen en 9.9% van het aantal vrouwen. De schade door vertraging in de eerste minuten is niet meer te herstellen.

Voor ouderen blijkt hetzelfde te gelden, wellicht omdat zij al langer rondlopen met andere klachten en de signalen van een acuut hartinfarct vervolgens niet kunnen onderscheiden van de bestaande klachten. Alertheid, snelheid en een goed samenwerkende keten van hulpverleners en artsen zijn tijdens de eerste minuten van levensbelang.

Voor het onderzoek zijn in de periode van 2006 tot 2010 3483 patiënten door de drie ziekenhuizen gevolgd. Gemiddeld werden zij binnen 79 minuten na het eerste contact met hulpverleners behandeld. Bovendien neemt bij deze drie ziekenhuizen het sterftecijfer af, van gemiddeld 9,4% van het aantal patiënten met een acuut hartinfarct in 2006 naar 7,5% in 2009. Het sterftecijfer over de gehele periode ligt op 259 van de 2383 patiënten die voor dit onderzoek zijn gevolgd.
Categorie:
Tag(s):