dinsdag, 29. mei 2012 - 18:50

Tweede Kamer stemt in met verruiming spreekrecht

Den Haag

Een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie om het spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden te verruimen is dinsdag met algemene stemmen aanvaard door de Tweede Kamer.

'Het bestaande spreekrecht wordt uitgebreid om beter tegemoet te komen aan de noden die in de praktijk zijn gebleken', meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie dinsdag.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het kabinetsbeleid om slachtoffers beter te ondersteunen. Spreekrecht kan het slachtoffer helpen bij de verwerking van het misdrijf en de dader confronteren met de gevolgen.

Nu nog mag één nabestaande zijn verhaal op de terechtzitting doen. Straks krijgen naast de (voormalige) levensgezel van het overleden slachtoffer maximaal drie nabestaanden het recht om op zitting te spreken. Dat kunnen een kind of ouder van het slachtoffer, maar ook andere familieleden zijn zoals grootouders, kleinkinderen, nichten, neven, tantes en ooms met wie het slachtoffer een hechte band had.

Verder krijgen ouders of voogden spreekrecht bij minderjarige slachtoffers die vanwege hun jeugdige leeftijd niet in staat zijn op zitting te vertellen over de gevolgen van het misdrijf. Minderjarige slachtoffers die zelf op zitting kunnen spreken, mogen dat blijven doen.

Het spreekrecht kan ook worden uitgeoefend namens slachtoffers, als die als gevolg van het misdrijf lichamelijk of geestelijk niet in staat zijn om zelf het woord te voeren tijdens de zitting. De kring van sprekers is dezelfde als die van de nabestaanden.

Slachtoffers of nabestaanden die zelf geen gebruik van hun spreekrecht durven of willen maken, mogen dat straks ook hun raadsman of medewerkers van Slachtofferhulp Nederland laten doen.
Provincie:
Tag(s):