dinsdag, 27. maart 2012 - 9:51

Tweede Kamerleden bezoeken KMS

Weert

Enkele Tweede Kamerleden bezochten op vrijdag 23 maart en maandag 26 maart de Koninklijke Militaire School (KMS) in Weert. Na een rondleiding zijn met hen de hoofdlijnen van het concept-businessplan voor de ‘KMS 2020 – Kazerne van de Toekomst’ besproken. Dat plan wordt binnenkort aan Minister Hillen van Defensie aangeboden.

De voorgenomen sluiting van de Van Hornekazerne in Weert door de Minister van Defensie heeft ervoor gezorgd dat de gemeente Weert en de provincie Limburg de krachten hebben gebundeld. De regio denkt een krachtig alternatief te hebben om sluiting tegen te gaan! Dit alternatief heet: KMS 2020 - Kazerne van de Toekomst.
In november 2011 hebben de provincie Limburg, de gemeente Weert en drie onderwijspartijen een intentieovereenkomst gesloten. Deze partijen willen een samenwerking realiseren tussen de KMS, het Middelbaar Beroepsonderwijs en het Voortgezet Onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat een substantiële structurele lastenverlichting voor de KMS in Weert vanaf 2015 mogelijk is. Daarmee heeft dit alternatief een veel hoger financieel en maatschappelijk rendement dan sluiting van de kazerne.

Businessplan bijna gereed
De onderbouwing van bovenstaande stelling staat in de Tussenrapportage die is besproken op 18 november 2011 in het Algemeen Overleg van de vaste Kamercommissie voor Defensie. In die Tussenrapportage is ook aangegeven dat de provincie en de gemeente bereid zijn om eenmalige investeringen te doen in de verduurzaming en het geschikt maken van de KMS voor vermaatschappelijking en economisch medegebruik.
De Minister heeft de regionale partijen de kans gegeven dit concept uit te werken. Het businessplan hiervoor is bijna gereed. De bedoeling is dat op 10 april het college van burgemeester en wethouders van Weert en het college van Gedeputeerde Staten van Limburg het businessplan vaststellen. Het plan wordt op 16 april aangeboden aan Minister Hillen, vooruitlopend op het Algemeen Overleg van Defensie op 25 april aanstaande waarin over vastgoed wordt gesproken.
Provincie:
Tag(s):