dinsdag, 21. februari 2012 - 14:10

Twintig miljoen voor de watersport in Friesland

Het college van Gedeputeerde Staten van Friesland gaat 20 miljoen investeren om de watersport blijvend op kaart te zetten om de watersportsector te stimuleren.

Het gaat om 10 miljoen Ruimtelijke Economisch Programma (REP) geld en 10 miljoen provinciaal geld. Als Provinciale Staten het besluit op 21 maart bekrachtigen krijgt de watersportsector een enorme impuls.

Voor 7 toegangspoorten en 10 watersportkernen zijn plannen in de maak. In de masterplannen staan maatregelen om de verschillende watersportplaatsen toeristisch nog aantrekkelijker te maken. In Earnewâld gaat bijvoorbeeld de herinrichting van de VVV-haven, van start. Ook in Harlingen en Delfstrahuizen gaat in 2012 de schop de grond al in. Het doel is dat toeristen langer blijven en meer geld in Fryslân uitgeven. Dat zorgt op zijn beurt weer voor meer bedrijvigheid en zo creëren de plannen ook nog eens banen.

Voor het opknappen van de watersportkernen wordt 10 miljoen uit het REP voorgesteld. Het Ruimtelijke Economisch Programma gaat over het geld dat de provincie kreeg voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. De provincie doet er ook nog eens 10 miljoen provinciaal geld bij. De verwachting is dat hierna marktpartijen zo'n 25 miljoen zullen investeren.
Provincie:
Tag(s):