vrijdag, 9. november 2012 - 12:48

Uitbreiding Eemshaven goedgekeurd

Eemsmond

Tijdens een ingelast vergadering heeft het Algemeen Bestuur van Groningen Seaports besloten akkoord te gaan met het investeringsplan om de Eemshaven uit te breiden. Met het plan is een bedrag van 54,3 miljoen euro gemoeid.

De uitvoering van het ruim 180 ha groot terrein zal gefaseerd plaatsvinden en is bestemd voor energie- en datagerelateerde activiteiten. Ter dekking van mogelijke risico’s, zal deze uitvoering niet eerder plaatsvinden dan nadat het eerste contract met een geïnteresseerde partij is getekend. Momenteel worden serieuze onderhandelingen gevoerd met twee marktpartijen.

Uitverkochte Eemshaven
Met de verwachting dat binnen de komende 10 jaren de Eemshaven uitverkocht zal zijn, is het visiedocument — Eemshaven Zuid - Oost in 2010 opgesteld. Deze visie is voorgelegd aan de Provincie en de gemeente Eemsmond. Het document is vervolgens vastgesteld binnen de gemeenteraad van Eemsmond en in januari 2011 gebruikt als achtergrond voor de gedeeltelijke herziening (aanwijzing zoekgebied van 45 hectare) op het Provinciaal Omgevings Plan (POP). Aanleiding voor de wijziging op het POP is de mogelijkheid om via een verkorte procedure een grootschalig datacenter te kunnen faciliteren. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met de grondeigenaren in het uitbreidingsgebied om de aankoopmogelijkheden te inventariseren.
Provincie:
Tag(s):