donderdag, 5. juli 2012 - 14:34

Uitkomst recherche onderzoek brand De Lutte

De Lutte

Het rechercheteam dat onderzoek doet naar de oorzaak van de brand bij restaurant Pan in De Lutte, heeft dit onderzoek afgerond.

Uit eerder technisch onderzoek was al gebleken dat het ontstaan van de brand vermoedelijk een technische oorzaak had. Met de uitkomst van de bevindingen, uit het door het rechercheteam ingestelde onderzoek, mag geconcludeerd worden dat er geen menselijk handelen heeft plaatsgevonden. Daarmee kan brandstichting worden uitgesloten.
Provincie:
Tag(s):