donderdag, 5. januari 2012 - 20:22

Uitleg over onderzoek naar trillingen langs spoor op 17 januari

Goes

Op 17 januari vanaf 19.30 uur zijn belangstellenden welkom op het stadskantoor (ingang zijde Hollandiaplein) voor een toelichting op de onderzoeken naar trillingsoverlast langs de spoorlijn in Goes.

Omwonenden hebben direct nadat de onderzoeksrapporten gereed waren, een brief gekregen met een samenvatting van de conclusies. De onderzoeksrapporten zelf zijn via de gemeentelijke website gepubliceerd. Onderzoek naar geluid en trillingen is heel specialistisch en de rapporten zijn voor veel mensen lastig te lezen. Daarom worden de resultaten op 17 januari tijdens een presentatie voor alle belangstellenden toegelicht en besproken. Natuurlijk is er daarna gelegenheid om vragen te stellen over het onderzoek.

Tijdens dit programmadeel is er vooral ruimte voor algemene toelichtende vragen. Wanneer de vragen zeer technisch of specifiek zijn, is er na het gezamenlijke programma nog gelegenheid om individueel vragen te stellen aan de projectleider en medewerker geluid van de gemeente Goes. De andere onderdelen van het spoorproject zoals de spoortunnel staan niet centraal deze avond.

Sinds 2004 zoekt de gemeente Goes naar manieren om de overlast van trillingen voor omwonenden van het spoor door Goes te verminderen. Dit is geen eenvoudige opgave omdat er geen wetten of regels zijn die de beheerder van het spoor verplichten om hier iets aan te doen. Na jaren van zoeken naar een geschikte oplossing is besloten om een betonnen spoorbak aan te leggen. De verwachting was, dat deze bak zowel geluid als trillingen voldoende zou beperken. Omdat zo’n betonnen bak nog nooit eerder is gemaakt en dit veel geld kost, is in 2010 besloten dat er eerst goed onderzoek gedaan moet worden naar het effect van de spoorbak. Er is vooraf gesteld dat deze oplossing de overlast minstens moet halveren om de grote investering van 32 miljoen euro de moeite waard te laten zijn.

Het onderzoek is uitgevoerd in het najaar van 2010 en in het voorjaar van 2011. De verwerking van meetgegevens, het analyseren en het opstellen van rapportages heeft veel tijd in beslag genomen. De conclusies laten onder meer zien dat het effect van de spoorbak maar 37.5% is, dus een stuk lager dan de 50% die we zelf als minimum gesteld hadden. Ook een andere oplossing - het langzamer rijden van de treinen - lijkt niet genoeg te helpen om de trillingsoverlast te verminderen.
Provincie:
Tag(s):