woensdag, 28. maart 2012 - 15:29

Uitschelden Groningse rechter voor 'mongool' leidt tot 30 uur werkstraf

Den Haag

Een Zwolse rechter heeft dinsdag een mannelijke verdachte veroordeeld tot 30 uur taakstraf voor het uitschelden van een Groningse rechter voor 'mongool'. Ook een tweede verdachte kreeg 30 uur taakstraf, voor het beledigen van een parketwachter', meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Rumoerige zitting
Beide beledigingen van een ambtenaar in functie vonden een jaar geleden plaats tijdens de uitspraak van een strafzaak in de meervoudige kamer. "Het was een rumoerige zitting", aldus Tom Wiersma, plaatsvervangend voorzitter sector strafrecht van de Groningse rechtbank.

"Er was onvrede met de uitspraak en er werd vanuit de zaal gescholden: 'mongool', 'teringlijer' en 'dit is waardeloze rechtspraak'." De voorzittende rechter meende duidelijk te kunnen herleiden welke toeschouwer hem uitgescholden had. Hij verzocht de officier van Justitie om de dader ambtshalve te vervolgen.

Aantasting gezag
De officier zag van vervolging af, waarna de rechter besloot aangifte te doen bij de hoofdofficier van justitie. "Het ging hem niet zozeer om de persoonlijke belediging, maar om het aanzien van de rechtbank dat geschaad was. Om de aantasting van het gezag", vertelt Wiersma.

Hij vertelt dat binnen de Groningse rechtbank discussie is geweest over nut en noodzaak van de aangifte. "Los van de in deze zaak lastige bewijsvoering, is intern de vraag gesteld of je bij zo'n incident niet de schouders moet ophalen." Volgens Wiersma komt het beledigen van rechters niet significant vaker voor dan vroeger.

'Mongool' beledigend
Gisteren werd het vonnis gesproken door een onafhankelijke politierechter die uit Zwolle was overgekomen. Voor het onderzoek waren onder meer de betreffende rechter, de griffier en enkele toeschouwers van de zitting gehoord. De politierechter achtte de uitspraak 'Dit is waardel oze rechtspraak' niet beledigend.

Dat gold wel voor de scheldwoorden 'mongool' en 'teringlijer' richting respectievelijk de rechter en de parketwachter. Voor belediging kregen beide verdachten een werkstraf van 30 uur. De officier had tegen iedere verdachte 72 uur werkstraf geëist.
Provincie:
Tag(s):