donderdag, 20. september 2012 - 16:23

Uitstoot vervuilende dampen fors afgenomen

Den Haag

De uitstoot van verdampende oplos- en ontvettingsmiddelen in Nederland is het afgelopen decennium met meer dan een derde afgenomen. Door het beperken van vervuilende dampen is de luchtkwaliteit verbeterd en de kans op zomersmog verminderd.

Samen met het verantwoordelijke bedrijfsleven staat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vandaag stil bij de succesvolle afsluiting van het Nationaal Reductieplan Vluchtige Organische Stoffen. In het jaar 2000 werd in Europees kader afgesproken dat de emissies in tien jaar tijd met 30 procent zouden worden teruggebracht. Onlangs is aan Brussel gerapporteerd dat Nederland een reductie van 35 procent heeft gerealiseerd.
Provincie:
Tag(s):