dinsdag, 27. november 2012 - 12:12

Uitvoering Perkpolder start in 2013

In 2013 wordt de eerste stap gezet in de concrete uitvoering van de gebiedsontwikkeling Perkpolder. Rijkswaterstaat legt dan een nieuw, buitendijks natuurgebied aan.

Rijkswaterstaat werkt bij de aanleg van dit natuurgebied nauw samen met het projectbureau Perkpolder. De werkzaamheden worden gecombineerd met het ophogen en bouwrijp maken van het Veerplein. De werkzaamheden duren tot 2015.

De werkzaamheden, die door Van Oord Nederland bv worden uitgevoerd, omvatten het indijken van het veerplein, de aanleg van nieuwe en het aanpassen van bestaande waterkeringen en een eerste aanzet tot de inrichting van het natuurgebied. Het oude veerplein wordt opgehoogd tot dijkhoogte (NAP 10m). Door deze werkzaamheden te combineren ontstaat niet alleen een financieel voordeel, maar zijn de werkzaamheden bovendien ook efficiënter te plannen. Voordat de uitvoering start, zal de omgeving worden geïnformeerd over de planning van de werkzaamheden.

Het resultaat is een ecologisch waardevol natuurgebied en een aantrekkelijk landschap om bij te wonen en te recreëren. Het oude veerplein komt als een bastion in het landschap te liggen. Hierop worden in een latere fase 250 woningen en een hotel met wellnesscentrum gerealiseerd. Het project is bedoeld om de natuurwaarden van de Westerschelde te verbeteren en de samenleving en economie ter plaatse een impuls te geven na de opheffing van de veerdienst Kruiningen-Perkpolder in 2003.
Provincie:
Tag(s):