woensdag, 28. november 2012 - 13:54 Update: 08-07-2014 0:31

Uitzonderingen mogelijk op richtlijnen voor websites overheid

Den Haag

Bij het toegankelijk maken van websites voor gebruikers van allerlei apparaten en voor gehandicapten, mag de overheid in de toekomst afwijken van de bestaande webrichtlijnen. 'Maar alleen als daar een goede reden voor is', meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) woensdag.

Goed alternatief
Ook moet er dan een goed alternatief zijn, zodat iedereen alle informatie kan krijgen en elektronisch zaken met de overheid kan regelen. Het toezicht daarop blijft onafhankelijk.

Dat schrijven de ministers Plasterk (BZK) en Blok van Wonen en Rijksdienst woensdag aan de Tweede Kamer.

De huidige webrichtlijnen blijven het uitgangspunt om websites van de overheid voor iedereen toegankelijk te maken. Daarbij gaat het principe gelden "pas toe of leg uit", waardoor beargumenteerde uitzonderingen mogelijk worden.

De webrichtlijnen zijn bedoeld om sites van ministeries, gemeenten, provincies en allerlei overheidsdiensten voor iedereen met verschillende apparaten goed toegankelijk te maken, ook bijvoorbeeld voor blinden en slechtzienden en voor doven en slechthorenden.
Categorie:
Tag(s):