woensdag, 26. september 2012 - 8:57

UMTS-mast Amstelveen wordt niet verplaatst

Amstelveen

Een uitvoerig onderzoek heeft uitgewezen dat er in Amstelveen geen betere locatie is aan te wijzen voor de UMTS-mast aan de Jan Tooroplaan.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek geeft de gemeente aan de mast niet te zullen verplaatsen. Amstelveen telt momenteel 100 masten. Op deze manier wordt de dekking en bereikbaarheid van het telefoon- en dataverkeer mogelijk gemaakt.

In 2011 heeft KPN vergunning gekregen voor het plaatsen van de UMTS-mast aan de Jan Tooroplaan. Het voornemen om de vergunning te verlenen is op de gebruikelijke wijze, via digitale bekendmaking, openbaar gemaakt. Bewoners hebben deze bekendmaking niet of te laat gezien.

Wethouder Levie (BBA):" We begrijpen het ongenoegen van de bewoners toen ze geconfronteerd werden met de mast. Niemand is erover te spreken als er een UMTS-mast in de buurt geplaatst wordt. Toch is het noodzakelijk omdat iedereen bereikbaar wil zijn en gebruik wil maken van een mobiele telefoon. Daarnaast heeft de gemeente een inspanningsverplichting om providers van een geschikte locatie te voorzien. Om de bewoners tegemoet te komen zijn we, samen met KPN, een onderzoek gestart om te kijken of het mogelijk is om de mast te verplaatsen. Uit dit onderzoek is helaas geen geschikte locatie naar voren gekomen. Hoewel we alle procedures rondom het publiceren zorgvuldig hebben gevolgd en naar eer en geweten hebben gehandeld, zullen we bewoners in voorkomende situaties intensiever informeren".

Uitgangspunt bij het zoeken naar een alternatieve locatie was dat er geen sprake mag zijn van het verplaatsen van het probleem en dat de dekking minimaal gelijk blijft. De aangevraagde mast is noodzakelijk om de dekking in zowel het Amsterdamse Bos als in de woonwijken Patrimonium en Elsrijk te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):