woensdag, 21. november 2012 - 15:47

Uniek meetsysteem op zonne-energie in strijd tegen gladheid

Huizen

De gemeente Huizen heeft een nieuw meldsysteem voor gladheid. 'De gladheid wordt gemeten via een meetstation, geplaatst bij de Randweg', meldt de gemeente Huizen woensdag.

zonnecellen
De energie voor het meetstation wordt opgewekt via zonnecellen. De gemeente Huizen is hiermee de eerste gemeente in Nederland die deze energiebron toepast op een gladheid meldsysteem.

Huizen gaat vanaf dit strooiseizoen ‘preventief' strooien. Afgelopen zomer is daarvoor nieuw materieel aangeschaft - natzoutmenginstallatie - en zijn de strooimachines daarop aangepast.

Meldsysteem
Met behulp van een gladheidsmeldsysteem bewaakt Meteo Consult vanuit de weerkamer 24 uur per dag en 7 dagen per week de gladheid in de gemeente Huizen. Als er gladheid wordt verwacht, waarschuwt Meteo Consult de gladheidcoördinator van de gemeente Huizen.

Op basis van deze waarschuwing en zijn eigen ervaring besluit de gladheidcoördinator om een strooiactie op te starten. Restzout van een vorige strooiactie wordt ook gemeten. Dat voorkomt overbodige preventieve strooiacties en wordt de schade aan het milieu beperkt.

Ook fietspad
Het meetstation staat op één van de koudste wegvakken in de strooiroute aan de Randweg te Huizen. Via sensoren heeft gemeente Huizen continu zicht op o.a. de wegdektemperatuur, de wegdekconditie (nat of droog) en de hoeveelheid aanwezig (rest)zout. Ook het fietspad heeft sensoren. Dit is vrij uniek in Nederland.

Twitteraccount
Via een twitteraccount @Gladheid_Huizen informeert de gemeente u over gladheid en waar en wanneer gestrooid gaat worden. Dit betekent actuele informatie over gladheidbestrijding, dag en nacht.

Zoutvoorraad
De gemeente heeft een nieuw zoutcontract afgesloten. Op de gemeentewerf ligt 300 ton opgeslagen. Bij de leverancier ligt nog extra 150 ton opgeslagen voor het geval er een hele strenge winter komt.

Tijdens een normale winter wordt er ongeveer 160 ton gebruikt, maar de afgelopen twee winters is er 320 ton zout per seizoen gestrooid. De voorraad die er nu is, moet voldoende zijn om de winter door te komen.

Officiële ingebruikname
Wethouder Petra van Hartskamp heeft vandaag het nieuwe gladheidmeldsysteem en het twitteraccount in werking gesteld en de medewerkers van de gemeentelijke strooiploegen veel succes gewenst bij hun werkzaamheden de komende wintermaanden.
Provincie:
Tag(s):