woensdag, 8. augustus 2012 - 16:08

Update Alg-situatie Ouwerkerkse Kreek

Om het met de alg Dinoflagellaat besmette water in het oostelijk deel van de Ouwerkerkse Kreek te isoleren, worden door waterschap Scheldestromen vandaag diverse maatregelen genomen. Rijkswaterstaat voert daarnaast verschillende metingen uit.

Uit onderzoek is gebleken dat het westelijke deel van de kreek (Grote Kreek) niet besmet is. Het overtollige water uit deze kreek (dat normaal gesproken naar de oostelijke kreek wordt afgevoerd) wordt indien nodig in de Oosterschelde gepompt. Uit veiligheidsoverwegingen rondom de pompactiviteiten wordt daarom per direct een zwemverbod ingesteld op alle Ouwerkerkse stranden.

Lopende acties waterschap Scheldestromen
- Extra maaien van waterlopen om een mogelijke omleidingsroute te creëren voor het water. - Het plaatsen van dammen rond het oostelijke deel van de Ouwerkerkse Kreek (isoleren). - Het plaatsen van tijdelijke pompen om het water op het gewenste peil te houden. - Extra controles waterkwaliteit.
Om een en ander goed te laten verlopen, worden indien nodig verschillende verkeersmaatregelen genomen. Deze kunnen plaatselijk voor verkeershinder zorgen.

Lopende acties Rijkswaterstaat
- Het nemen van watermonsters in de Oosterschelde zodat het verspreidingsgebied kan worden vastgesteld.
- Het nemen van monsters van mossels en andere schelpdieren om vast te stellen of er sprake is van giftigheid.
- Constante metingen in de kreek zelf en bij de uitlaatplaatsen (pompen en gemaal).

Bij gelijkblijvende weersomstandigheden kan het besmette water in het oostelijk deel van de Ouwerkerkse kreek naar verwachting tot en met aanstaande zondag geïsoleerd blijven. Voor de periode daarna worden scenario’s uitgewerkt. De verschillende onderzoeksresultaten worden op z’n vroegst as. vrijdag verwacht.

De GGD Zeeland geeft aan dat, indien er gezondheidsklachten optreden veroorzaakt door de alg Dinoflagellaat, deze vrijwel direct na het binnenkrijgen van met de alg besmet water optreden. Het is zeer onwaarschijnlijk dat klachten die na enkele dagen optreden, zijn ontstaan door deze alg.

Inwoners met gezondheidsvragen kunnen voor meer informatie bellen met het speciaal ingestelde publieksnummer 0118 421 198. Men wordt dan te woord gestaan door medewerkers van de GGD Zeeland. Het nummer is morgen weer bereikbaar van 10.00 tot 15.00 uur.
Provincie:
Tag(s):