vrijdag, 1. juni 2012 - 20:02

Urennorm lang niet haalbaar voor middelbare scholen

Amsterdam

De positieve ontwikkeling van de afgelopen jaren op het gebied van onderwijstijd in het voortgezet onderwijs stagneert. Dit is de belangrijkste uitkomst uit het onderzoek dat de inspectie vandaag publiceert.

De inspectie heeft onderzoek gedaan naar de gerealiseerde onderwijstijd over schooljaar 2010/2011.

Het onderzoek toont aan dat het aantal scholen niet verder groeit en in het havo is zelfs een teruggang te zien. Het effect van de aangepaste norm van 1.040 in de onderbouw naar 1.000 lijkt uitgewerkt en een deel van de scholen zal zich extra moeten inspannen om aan de norm te voldoen.
Provincie:
Tag(s):