woensdag, 31. oktober 2012 - 16:17

Vakbonden bereiken akkoord over sociaal plan Vrije Universiteit

Amsterdam

Abvakabo FNV en de overige vakbonden hebben met het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam een akkoord bereikt over een sociaal plan.

'Een grote meerderheid van de leden van de vakbonden heeft ingestemd met afspraken over van-werk-naar-werkbegeleiding voor mogelijk honderden boventallige medewerkers', meldt de Abvakabo FNV woensdag.

Gijsbert Boggia, bestuurder onderwijs van Abvakabo FNV: “Het College van Bestuur is vergaand tegemoetgekomen aan de eisen van de vakbonden. Dankzij de acties van de Verontruste VU’ers, de inzet van de bonden en de goede samenwerking met de ondernemingsraad hebben wij harde afspraken kunnen maken. Dit plan voorkomt zoveel mogelijk gedwongen werkloosheid en geeft boventallige medewerkers goede mogelijkheden op ander werk.”

Het sociaal plan biedt medewerkers intensieve ondersteuning bij het vinden van structureel ander werk. De begeleidingsperiode kan van minimaal 25 maanden oplopen tot maximaal 73 maanden, afhankelijk van de lengte van het dienstverband.

Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over ondersteuning bij vrijwillig vertrek en voortzetting van pensioenopbouw tijdens de begeleidingsperiode.

De aangekondigde bezuinigingen zorgden eerder voor onrust onder medewerkers van de universiteit. Hoogleraren en ondersteunend personeel hebben zich daarom verenigd onder de naam Verontruste VU’ers.

De afgelopen maanden voerden zij samen met Abvakabo FNV, AC/FBZ, CNV Publieke Zaak en VAWO met succes actie tegen de bezuinigingsplannen van het College van Bestuur.
Provincie:
Tag(s):