donderdag, 11. oktober 2012 - 10:15 Update: 08-07-2014 0:46

Vakcentrales willen banenplan

Amsterdam

Nederland zou als de wiedeweerga een ambitieus banenplan moeten opstellen, zoals afgesproken op de vorige Europese Top eind juni. Dat zeggen de drie vakcentrales FNV, CNV en MHP in een brief aan premier Rutte.

Vandaag praat de Tweede Kamer met de minister-president over de Eurotop van volgende week. Daar staat opnieuw de werkloosheid op de agenda.

Op de vorige Eurotop hebben staatshoofden en regeringsleiders afgesproken dat ze vóór de volgende bijeenkomst ambitieuze en precieze nationale banenplannen zouden ontwikkelen. Dat gebeurt in het kader van het aangenomen ‘Pact voor groei en banen’. Daarin zijn de maatregelen vastgelegd die de lidstaten en de Europese Unie moeten nemen om de groei, de investeringen en de werkgelegenheid te bevorderen en Europa’s concurrentievermogen te verbeteren. Deelnemende landen beloofden plechtig hun nationale banenplannen snel te zullen uitvoeren en voor de volgende top ambitieuzere en preciezere plannen op te stellen.

De drie vakcentrales zijn teleurgesteld dat hiervan in Nederland nog steeds niets terecht is gekomen. Ze vragen de premier snel te laten weten wat hij hieraan gaat doen.‘Met meer dan 25 miljoen werklozen in Europa en ook in Nederland een oplopende jeugdwerkloosheid vragen FNV, CNV en MHP u dringend erop toe te zien dat ook Nederland werk maakt van het banenplan.’
Categorie:
Tag(s):