vrijdag, 29. juni 2012 - 15:46

Vaker hogere diploma’s voor vmbo’ers

Den Haag

Leerlingen in het vmbo behalen steeds vaker hogere diploma’s in het vmbo zelf en stromen vaker door naar hogere niveaus in het mbo. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vrijdag.

Minimaal 25% van de leerlingen met een schooladvies voor de basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo behaalt alsnog een diploma op mbo 3 of 4 niveau zoals blijkt uit Doorstroomatlas vmbo die minister Van Bijsterveldt (OCW) vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Aan de hand van feiten en cijfers geeft de doorstroomatlas een duidelijk beeld van de onderwijsloopbanen van vmbo’ers.

Minister Van Bijsterveldt is verheugd over de resultaten uit de doorstroomatlas: “Nog te vaak wordt er op basis van gevoel en minder op basis van feiten over het vmbo gesproken. Voor mij bevestigt deze atlas dat het vmbo een goede opleidingskeuze is. Leerlingen hebben volop kansen met een vmbo-diploma op zak. Bovendien presteren de vmbo-leerlingen steeds beter!”.

Toename doorstroom naar vervolgopleiding
Voor de atlas zijn groepen vmbo’ers vanaf de bovenbouw meerdere jaren gevolgd. Uit het onderzoek blijkt dat procentueel meer leerlingen het vmbo verlaten mét een diploma op zak.

Ook het percentage leerlingen dat na het vmbo doorstroomt naar een vervolgopleiding is toegenomen. Van vmbo’ers met een diploma kiest 62% voor een zogenaamde verwante opleiding in het mbo. Zij kiezen voor dezelfde richting als het sectorvak uit het vmbo, bijvoorbeeld techniek.

Deze leerlingen ronden het mbo vaak succesvol en sneller af dan leerlingen die in het vervolgonderwijs naar een andere sector overstappen. Dit onderstreept het belang van studievoorlichting en de juiste studiekeuze.

Wisselen van studie
Toch kunnen leerlingen op verschillende momenten in hun studieloopbaan nog terugkomen op een eerder gekozen route. Bijvoorbeeld wanneer ze ontdekken toch een ander beroep te ambiëren.

Op die manier wordt voorkomen dat leerlingen gedemotiveerd raken en mogelijk hun opleiding voortijdig beëindigen. De atlas laat zien dat ook deze ‘switchers’ nog vele kansen hebben om goede diploma’s te halen.

Prima start carrière
Voor leerlingen, hun ouders, de onderwijswereld en de politiek biedt de atlas een feitelijk overzicht van de doorstroom van vmbo-leerlingen en succesvolle leerroutes. De atlas toont aan dat een vmbo-opleiding een prima start is van een carrière.
Provincie:
Tag(s):