donderdag, 25. oktober 2012 - 8:21

Veel agressie en fysiek geweld tegen conciërges

Utrecht

Onder onderwijsondersteunend personeel (OOP), zoals conciërges, heeft bijna 80% te maken met verbale agressie van leerlingen en ruim een derde met fysieke agressie.

Dit blijkt donderdag uit onderzoek van CNV Onderwijs waaraan dik duizend mensen met een ondersteunende functie in het onderwijs meededen.

Vernielingen, geschopt en geslagen
De voorbeelden die zij daarbij noemen zijn ronduit schokkend. Deze variëren van een met opzet beschadigde auto tot een mishandeling met blijvend letsel tot gevolg.

OOP neemt een bijzondere plaats in op scholen en de manier waarop verschillende medewerkers betrokken zijn verschilt soms nogal. Sommigen staan in de vuurlinie als het gaat om ‘het signaleren van’, zoals conciërges, anderen zitten meer in de backoffice zoals administrateurs en beleidsmedewerkers en dan is er de groep die zorgt voor directe ondersteuning in de klas zoals onderwijsassistenten.

Aan deze medewerkers is gevraagd of zij voldoende respect krijgen, in hoeverre zij te maken hebben met agressie en tot slot hoe veilig hun school is. Een paar resultaten op een rij:

Agressie
De helft van OOP heeft te maken met verbale agressie van ouders. 1 op de 3 in het voortgezet onderwijs heeft te maken met fysieke agressie van scholieren. Uitschelden komt het meest voor bij de ondervraagden: liefst 60% heeft daarmee te maken gehad. 50% is geïntimideerd en 30% is wel eens bedreigd.

36% respondenten vindt agressief gedrag door scholieren richting OOP toegenomen sinds 2002. 23% respondenten vindt agressief gedrag door ouders richting OOP toegenomen sinds 2002. Gelukkig is agressie door collega’s en leidinggevenden juist afgenomen.

Veiligheid
28,5% is niet op de hoogte van het schoolveiligheidsplan. 88% vindt de werkomgeving veilig. De helft van ondervraagden kent geen instructie of plan hoe om te gaan met onveilige situaties op school. 33% van de scholen heeft geen richtlijnen voor pesten en bedreigen via social media.

Bij minder dan de helft is geleerd hoe agressie voorkomen kan worden en hoe met agressie omgegaan moet worden. 70% van de scholen registreert geweldsincidenten. Slechts 53% van de scholen heeft een schoolopvangteam dat bij ernstige tot zeer ernstige incidenten verantwoordelijk is voor de zorg richting slachtoffers, collega’s, leerlingen, hulpverleners en informatie naar de buitenwereld (partners, familie etc.)

De persoonlijke veiligheid wordt zeer hoog gewaardeerd met een 7,92, de algemene veiligheid op school krijgt een 7,7. Onderwerpen uit dit onderzoek komen ook aan de orde tijdens de OOP-dag op 15 november 2012. Tijdens die dag zijn er diverse workshops. Onder meer gesprekken met ouders, omgaan met leerlingen, Oop’er als spil in de sociale veiligheid en aanpak van pesten.

Ook andere onderwerpen komen aan de orde zoals carrièremogelijkheden, dilemma’s bij signalen van kindermishandeling, passend onderwijs en workshops over de cao’s in po, vo en mbo.
Provincie:
Tag(s):