donderdag, 4. oktober 2012 - 14:47

Veel leraren studeren via de Lerarenbeurs

Den Haag

De lerarenbeurs is populair: Inmiddels hebben sinds 2008 ruim 33.000 leraren een beurs toegekend gekregen.

Elke leraar kan eenmaal in zijn onderwijsloopbaan gebruik maken van de Lerarenbeurs voor een bachelor- of masteropleiding naar keuze. De Lerarenbeurs is een van de maatregelen uit het actieplan LeerKracht van Nederland en Leraar 2020 om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Sinds 2011 kunnen leraren ook een beurs aanvragen voor een promotietraject. Inmiddels hebben 36 leraren daar gebruik van gemaakt.
Provincie:
Tag(s):