maandag, 24. december 2012 - 8:14 Update: 03-07-2014 1:03

Veel meer kinderen seksueel misbruikt dan officieel geregistreerd

Veel meer kinderen seksueel misbruikt dan officieel geregistreerd
Foto: Archief FBF.nl

Uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen blijkt dat de overheid, het aantal minderjarigen dat seksueel wordt misbruikt, onderschat.

Dat komt doordat Bureau Jeugdzorg en de voogdij-instelling Nidos de slachtoffers niet of nauwelijks melden bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel. Dit schrijft de Volkskrant maandag. Ook politie, marechaussee, de Inspectie SZW zouden hun meldplicht niet altijd nakomen. De cijfers laten zien dat 16 procent (1.222) van alle slachtoffers van mensenhandel minderjarig is. Bijna 60 procent hiervan heeft de Nederlandse nationaliteit en is doorgaans slachtoffer van loverboys. En rapporteur Corinne Dettmeijer vermoedt dat meerderjarige slachtoffers (452 meisjes van 18-23 jaar) 'voor een aanzienlijk deel' ook minderjarig was op het moment dat de uitbuiting begon, zo schrijft de krant. Hierin speelt mee dat hulpverleners meestal de leeftijd van een slachtoffer doorgeven op het moment dat ze hulp zoekt, en niet haar leeftijd op het moment dat de uitbuiting begon. Daar kunnen jaren tussen zitten. Dettmeijer in de krant:“Als alle instanties correct zouden registreren, wordt het probleem van minderjarigen veel groter dan we nu aannemen. Het is schokkend dat loverboys niet effectief worden bestreden, terwijl allang bekend is dat er loverboys zijn die meisjes de prostitutie in proberen te krijgen. Scholen zouden meer aan preventie moeten doen.” Soms werken ook overheidsinstanties onbewust mee aan de mensenhandel, zo blijkt uit het onderzoek. Zo zouden gemeenten regelmatig te veel personen op één adres inschrijven, de IND verblijfsvergunningen verstrekken aan Bulgaren en Roemenen die meisjes seksueel uitbuiten en worden bij de Kamer van Koophandel prostituees vaak 'door dezelfde vent' als zzp'er ingeschreven, zo schrijft de Volkskrant.
Provincie: