dinsdag, 30. oktober 2012 - 12:30

Veel verstoppingen in pompen rioolgemaal Walsoorden

De vraag ''Zit hier iets van u bij?‟ stelt waterschap Scheldestromen aan bewoners en gebruikers van panden in Walsoorden.

Via een flyer die huis-aan-huis bezorgd wordt, attendeert het waterschap op het niet door de gootsteen of wc spoelen van zaken die niet in het riool thuishoren. Bij rioolgemaal Walsoorden raken de pompen zo vaak verstopt dat het waterschap ge- noodzaakt is om actie te ondernemen.

“De vochtige doekjes zijn de boosdoeners en veroorzaken grote vuilproppen waardoor de boel verstopt”, vertelt Willem Ginjaar, lid dagelijks bestuur van het waterschap. In 2011 ontstonden hierdoor 31 storingen in de pompen van gemaal Walsoorden, in 2012 zijn dat er tot oktober al 29. Dit veroorzaakt onnodige kosten.

Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat vochtige doekjes niet afbreekbaar zijn en schade toe kunnen brengen aan het rioolstelsel. Willem Ginjaar: “De beste oplossing is natuurlijk om het probleem bij de bron aan te pakken. Daarom informeren we over goed rioolgebruik en gaan we samen met de gemeente Hulst letterlijk op zoek naar de bron. Ook kijken we of het mogelijk is om de pompen van het gemaal zo aan te passen dat verstoppingen minder vaak voorkomen.”

Vochtige doekjes, maandverband, tampons en luiers zorgen voor problemen in het riool. Storingsdienstmedewerkers van het waterschap rukken regelmatig uit om verstopte pompen te ontdoen van enorme vuilproppen. Ook in huis kan de riolering verstoppen. Bij verstopping kan het afvalwater uit de gootsteen of wc tijdelijk niet naar de zuivering worden afgevoerd met alle gevolgen van dien.

Het waterschap brengt het onderwerp vaker ter sprake bij verschillende doelgroepen. In de decembermaand wordt gewezen op het niet door de gootsteen spoelen van frituurvet. Recreanten zijn eerder benaderd met de sticker „Nee geen vochtige doekjes door de wc!‟ zodat snoetenpoetsers, billen-, schoonmaak- en hygiënische doekjes niet door de wc gespoeld wor- den, maar in de prullenbak worden gegooid.
Provincie:
Tag(s):