dinsdag, 21. februari 2012 - 12:08

Veestapels weggehaald bij veehouders in Overijssel

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft afgelopen dagen bij 2 veehouders in Overijssel respectievelijk 92 en 80 runderen wegens ernstige verwaarlozing weggehaald en elders ondergebracht.

Op het 1e bedrijf, waar 92 runderen zijn weggehaald, stonden de dieren in een laag dunne mest waardoor ze niet beschikten over een droge ligplaats. Daarnaast waren bijna alle runderen in een zeer slechte conditie.

De veehouder ging al eerder in de fout. Daartegen is zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk opgetreden. Bij een hercontrole afgelopen week bleek dat het welzijn van de runderen weer niet was verbeterd.

Bij controle op het andere bedrijf zijn naar schatting 20 kadavers van runderen van enkele uren tot meerdere maanden oud aangetroffen.

Deze kadavers lagen in stallen tussen zo’n 80 runderen, waaraan ook de nodige verzorging en een droge ligplaats werd onthouden. De dieren hadden geen water en voer ter beschikking en stonden veelal tot over de knieën in de mest. In de mest lagen ook (delen) van kadavers. Met hulp van de plaatselijke brandweer zijn enkele dieren die tot de nek in de mest stonden, bevrijd.
Provincie:
Tag(s):