maandag, 12. november 2012 - 17:20 Update: 08-07-2014 0:45

Veiligheid op leerbedrijven in paardensport aangescherpt

De veiligheid op leerbedrijven in paardensport wordt aangescherpt. Een veiligheidscertificaat Stichting Veilige Paardensport per 1 januari 2013 verplicht.

Het kenniscentrum voor voedsel, natuur & leefomgeving Aequor stelt per 1 januari 2013 het veiligheidscertificaat van de Stichting Veilige Paardensport (SVP) verplicht voor hippische accommodaties die leerbedrijf willen zijn. De betrokken leerbedrijven zijn daarover in de afgelopen 2 jaar geïnformeerd en hebben tot 1 januari de gelegenheid in het bezit te komen van het certificaat. Als er op 1 januari geen veiligheidscertificaat is uitgereikt, vervalt de Aequor-erkenning als leerbedrijf.

Aequor hecht veel waarde aan een sociaal en fysiek veilige leeromgeving. Sectormanager Adriaan van Egmond: "De paardensport is een sport waar relatief veel ongelukken gebeuren, daarom heeft die tak van sport onze specifieke aandacht gekregen." Om de risico's voor leerlingen die stage lopen in de paardensport te verkleinen, heeft het bestuur van Aequor in 2010 besloten dat alle betreffende hippische accommodaties in het bezit moeten zijn van het veiligheidscertificaat van de SVP. Met het bestuursbesluit van Aequor hebben werkgevers, werknemers en onderwijs aangegeven achter deze verplichting te staan. De SVP is verantwoordelijk voor de controle op de naleving van het veiligheidscertificaat.

Hippische accommodaties
De regeling geldt alleen voor hippische accommodaties. Dat zijn die accommodaties die uitsluitend of in hoofdzaak bestemd, ingericht en in gebruik zijn voor het beoefenen van paardensport. Alle andere bedrijven in de paardensector vallen niet onder deze regeling.
Van Egmond: "We hebben al enkele honderden hippische accommodaties als erkend leerbedrijf in ons register met een veiligheidscertificaat.

Afvloeien
Hoewel er leerbedrijven zullen afvloeien is de verwachting dat het totale aantal hippische accommodaties met de Aequor-erkenning voor leerbedrijf voldoende zal blijven om aan de vraag vanuit het onderwijs te kunnen voldoen.
Categorie:
Tag(s):