woensdag, 25. april 2012 - 21:28

Venlo klaar voor wietpas

Venlo

Per 1 mei aanstaande veranderen de regels voor coffeeshops. Vanaf die datum zijn coffeeshops besloten clubs waarvan alleen meerderjarige ingezetenen van Nederland lid mogen worden. Om te zorgen dat de invoering soepel verloopt krijgt Limburg er van het ministerie van Veiligheid en Justitie extra personeel bij. In Limburg Noord gaat het om 18 fte, in Zuid om 6 fte. De extra capaciteit is tijdelijke uitbreiding voor de periode van 1 mei 2012 tot 1 januari 2015.

De minister van Veiligheid en Justitie scherpt het landelijke gedoogbeleid van coffeeshops aan en maakt daarmee een einde aan het huidige ‘open deur beleid’. Dat gebeurt om overlast en criminaliteit, die verband houden met coffeeshops, drugstoerisme en de handel in verdovende middelen, tegen te gaan. Volgens de Minister moeten coffeeshops kleiner en beheersbaar worden en minder aantrekkelijk voor gebruikers uit het buitenland. Daarom worden de coffeeshops omgevormd tot besloten clubs, gericht op de lokale markt.

Burgemeester Bruls: “De extra capaciteit die wij hebben aangevraagd om de openbare orde te handhaven, is inmiddels door de Minister toegezegd. Goede samenwerking in dit kader is cruciaal. Daarom hebben Politie, Openbaar Ministerie en de acht Limburgse coffeeshopgemeenten gezamenlijk concrete handhavingsplannen opgesteld. Ook de samenwerking met onze Duitse collega’s is aangehaald. Venlo is klaar voor de invoering van de clubpas.”

Middels een met het Ministerie van Veiligheid en Justitie afgestemde communicatie campagne, ‘New rules, no drugs’, worden ‘drugstoeristen’ middels flyers en posters gewezen op de invoering van de coffeeshopclub in Nederland.

Periode van verscherpte controles
Voor een goede naleving van het beleid is het nodig regelmatig te controleren en te handhaven. In de districten Venlo en Venray zullen grote en kleine,
opvallende en onopvallende, vaste en rijdende controles worden uitgevoerd aan de grensovergangen, toegangswegen tot de coffeeshops, hotspots en in de coffeeshops zelf.
Ook de Duitse politie gaat extra controleren. Met het Openbaar Ministerie zijn afspraken gemaakt over snelle afhandeling en vervolging.
Provincie:
Tag(s):