donderdag, 16. februari 2012 - 11:09

Verbeterde infrastructuur van cruciaal belang voor Dryport Emmen - Coevorden

Coevorden

De provincie Drenthe heeft samen met de gemeente Coevorden, de Bentheimer Eisenbahn AG en de Euroterminal Coevorden BV een intentieverklaring getekend waarin de partijen zich gezamenlijk uitspreken voor het realiseren van een directe railverbinding tussen de Euroterminal Coevorden en de spoorlijn Emmen – Zwolle.

Deze ontwikkeling wordt aangeduid als de ‘spoorboog’ en maakt onderdeel uit van het Regio Specifiek Pakket (RSP). Volgens gedeputeerde Brink (VVD) levert de realisatie van de spoorboog een win-winsituatie op. “Er ontstaan nieuwe kansen voor de ontwikkeling van het stationsgebied in Coevorden doordat goederentreinen niet meer hoeven te rangeren in het centrum. Dat levert ook weer kostenvoordelen op die het logistieke aanbod van Dryport Emmen – Coevorden verder verbeteren”.

Het project RSP Coevorden maakt deel uit van het RSP-project Verbetering Spoorlijn Zwolle- Emmen. Dit project heeft tot doel een meer robuuste dienstregeling voor het personenvervoer en het bevorderen van het (inter)nationale railgoederenvervoer van en naar Zuidoost Drenthe, onder andere via de Euroterminal Coevorden. Binnen het RSP is voor de verbetering van de spoorlijn Zwolle-Emmen € 69 miljoen beschikbaar. Hiervan is € 36 miljoen beschikbaar voor de
Integrale Gebiedsontwikkeling Coevorden en Coevorden-Zuid, i.c. de aanleg van een directe railverbinding tussen de Euroterminal en de spoorlijn Zwolle-Emmen.

Met Dryport Emmen – Coevorden willen de gemeenten Emmen en Coevorden oplossingen bieden voor de overvolle zeehavens. De haven van Rotterdam verwacht een verdubbeling van de logistieke containerstromen in 2020 en voorziet dat een deel van de logistieke activiteiten daarom naar strategisch gelegen en goed ontsloten regio’s in het achterland verplaatst moet worden. De regio Emmen-Coevorden heeft goede weg- en spoorverbindingen met het Duitse achterland, voldoende vestigingsruimte voor bedrijven, een divers logistiek onderwijsaanbod en
moderne logistieke voorzieningen.
Provincie:
Tag(s):